Skip to the content

Hvad er Dramaskolen?

I Dramaskolen lægger vi vægt på at eleverne udvikler deres egen kreativitet og sceniske mod, i et trygt fællesskab med jævnaldrende børn og unge, der også er nysgerrige indenfor teater og drama. 

Undervisningen varetages af uddannede skuespillere og koreograf, alle med mange års undervisningserfaring og hjerter der banker for at lære kunsten videre og dele deres entusiasme og faglige kunnen. 

Hos os er det fællesskabet, indholdet, håndværket og kreativiteten der tæller.

Mange af Dramaskolens tidligere elever er sidenhen gået teatervejen som skuespillere, dramatikere mm, men langt fra alle. Fælles for alle tidligere elever er dog, at ingen går uændret herfra. Langt de fleste elever beretter om større mod - både på scenen, men også mod til at tro på egne ideer, at stå ved hvem de er og hvad de mener og "at være sig selv".

Rigtig mange oplever også, at de pga de færdigheder der opdyrkes i de forpligtende fællesskaber på Dramaskolen, bliver endnu bedre til at begå sig socialt "i den virkelige verden".

At være åben og lyttende overfor andre, give og modtage positiv feed-back, at afprøve ideer og at tænke i kreative løsninger er alt sammen vigtige livs-lektioner, som eleverne tager med fra det daglige arbejde i Dramaskolen. 

Dramaarbejdet med de yngre elever

Lege og øvelser.

Introduktion til grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på samarbejde og at give og modtage.

Arbejde med kropsbevidsthed og præcision.

Udvikle scenisk mod i både improvisation og planlagte scener.

Arbejde ud fra en given historie med at skabe egen forestilling i april.

Forestilling i april

Dramaarbejdet med de ældre elever

Introduktion til grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på samarbejde og at give og modtage.

Arbejde med kropsbevidsthed og præcision.

Udvikle scenisk mod i både improvisation og planlagte scener.

Lege og øvelser.

Arbejde med udvikling af forestilling ud fra tema.

På baggrund af forestillingserfaringerne arbejde videre med grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på at udvikle sit eget og holdets potentiale.

Øge det sceniske mod i både improvisation og planlagte scener.

Forestilling i februar.

Her kan du se to korte præsentationsvideoer fra vores lærere
Mette Maria Ahrenkiel, drama:

 

Louise Hammerum Hansen, dans og koreografi:

Forestillingsarbejdet - Elevernes kreativitet i centrum! 

Hos os er eleverne altid selv medskabere af forestillingerne!

Som regel arbejder vi ud fra kendte historier, tekster eller et tema, og så udvikler vi materiale ud fra dette.

Underviserne giver øvelser og guider, eleverne improviserer og skaber scenisk materiale; karakterer, scener, replikker, fysiske udtryk, dramatiske forløb og historier. Underviserne hjælper med at strukturere materialet og få det samlet til en seværdig forestilling. Undervejs arbejder vi med hvordan man kan gentage og reproducere scenisk materiale; hvordan vedbliver en replik at være lige så "frisk" som første gang den spontant blev sagt? Hvordan holder man energien oppe i samspillet med de andre karakterer på scenen? Og hvordan bygger man i det hele taget en dramatisk scene op, så den kan indgå som en del af en større historie? 

Dramaskolens i alt otte hold er som regel delt op i i to forestillinger. Fire hold (primært de ældste elever) spiller forestilling i februar og fire hold (primært de yngste elever) spiller forestilling i april. 

Når man laver teater, er man en del af fællesskabet. Alle er afhængige af hinandens opmærksomhed og omsorg, for at skabe det trygge miljø, der skal til.

Alle har en rolle at spille, men det er i samspillet, man løfter hinanden frem. At kunne arbejde som ensemble er nødvendigt i forståelsen af, hvad det vil sige at være skuespiller.

Det er processer i den daglige undervisning, der bygger fundamentet for forestillingen. Vi ønsker at give børnene plads til at udvikle sig og arbejde med deres egen kreativitet, fremfor at præstere stort ”professionelt” teater.

Forældresamarbejde

Vi har en professionel scenograf til at skabe et visuelt koncept omkring børnenes forestillingsarbejde. At optræde i en scenografi og kostumer skabt med et professionelt blik løfter de deltagende elever og forestillingens ide og naturligvis den samlede oplevelse.

Dramaeleverne oplever, at deres indsats tages alvorligt - og de giver selv det ”ekstra” og oplever suset og magien ved at fremstille en flot og seværdig forestilling. 

Alle Dramaskolens forældre bliver indkaldt til een årlig arbejdsdag, hvor de samarbejder med og under ledelse af scenografen, fremstiller scenografi, rekvisitter og kostumer. Forældrene møder ind holdvist, ofte når deres børn alligevel har prøve. Hver forælder / forældrepar forventes kun at deltage i en enkelt af disse dage. Og dagene bliver meldt ud i god tid, og med klar forventningsafstemning forudgående.