Skip to the content

   Undervisning og priser

 

   Undervisningen foregår
   dels på Kulturskolerne
   dels på Kommunens folkeskoler

   Sæson 2023/2024 
   
   Medlemskontingent

   200 kr. opkræves pr. sæson,
   når eleven starter til undervisning.
  
   
   Rytmik m.m. for 0-7 år + 0. kl.

 
 
   Babyrytmik

   8 uger á 75 min.
   
   338 kr.
   Der skal ikke betales medlemskontingent
   

 

   
   Rytmik for børn og forældre

   Hop, spil og ballade

   Syng, leg og lyt

   31/34 uger á 45 min.

   2445 kr. i 3 rater á 815 kr.

 

   

   Musik, leg og bevægelse for 0. kl.

   14 uger á 45 min.

   1008 kr. i 1 rate.

 

 
 
  Holdundervisning 1.-3. kl.
 
 
 
   Musikkarrusel 1.-2. kl.

   34 uger á 50 min.

   3402 kr. i 3 rater á 1134 kr.

   Inkl. lån af instrument.

 
 
   SpireRock 1.-3. kl.
   
   34 uger á 45 min.

   2445 kr. i 3 rater á 815 kr.

   Hvis eleven også går til eneundervisning:
   1344 kr. i 3 rater á 448 kr.

 

 

   Fløjtestarter 1.-3. kl.

   Ukulele, sang og percussion 1.-3. kl.

   14 uger á 45 min.

   1008 kr. i 1 rate.

 

 
 
  Kor 1.-9. kl.

 

 
   Sanglopperne 1.-2. kl.

   Bumblebeezz 3.-5. kl.

   Hummingsbirds 6.-9. kl.

   34/35/35 uger af 60 min
   + 2 x Kordag

   2115 kr. i 3 rater á 705 kr.
   
   Hvis eleven også går til eneundervisning:
   1422 kr. i 3 rater á 474 kr.

 

   Undervisning i
   instrumenter og sang
   og i instrumenter
   inkl. sammenspil


   Instrumentleje
   1200 kr. i 3 rater á 400 kr.
   Ikke alle typer af instrumenter udlejes

 
  Enehold

 
  
   EneHold-pakke med sammenspil
   Eneundervisning på hold,
   hver elev medbringer 15 min.
   Mindst 2 elever til max. 4 elever. 
   + deltager i sammenspil.
 
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår.
   blokfløjter fra 1. spilleår.
   guitar 2.-5. kl. kun 1. spilleår.
 

   35 uger á 30 min.-60 min.
   + 45 min. sammenspil

   4068 kr. i 3 rater á 1356 kr.

 
 
   EneHold-pakke med
   blæsersammenspil fra januar

   Eneundervisning på hold, 
   hver elev medbringer 15 min.
   Mindst 2 elever til max. 4 elever. 
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår, 
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 30 min.-60 min.
   + 45 min. sammenspil fra januar

   3631 kr. i 1 rater á 1047 kr.
   + 2 rater á 1292 kr.

 

 
   EneHold

   Eneundervisning på hold,
   hvor hver elev medbringer
   15 min til holdet. 
   Mindst 2 elever til max. 4 elever.

   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
 
   35 uger á 30 min.- 60 min.

   3141 kr. i 3 rater á 1047 kr.

 
 
  Ene20

 

   
   Ene20-pakke med sammenspil

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår
   blokfløjter fra 1. spilleår
   blæsere fra 2. spilleår
   guitar i 2.-5. kl. kun 1. spilleår
   trommer kun 2. spilleår.
   el-guitar kun 2. spilleår.
   el-bas
 kun 2. spilleår.
 
   35 uger á 20 min.
   + 45 min. sammenspil

   5103 kr. i 3 rater á 1701 kr.

 
 
   Ene20-pakke med
   sammenspil fra januar

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager i sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår,
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 20 min.
   + 45 min. sammenspil

   4668 kr. 1 rate á 1392 kr.
   + 2 rater á 1638 kr.

 


   Ene20
   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
 
   35 uger á 20 min.

   4176 kr. i 3 rater á 1392 kr.

 
 
  Ene25

 
   
   Ene25-pakke med sammenspil

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår
   blokfløjter fra 1. spilleår
   blæsere fra 2. spilleår
   guitar i 2.-5. kl. kun 1. spilleår
   trommer kun 2. spilleår.
   el-guitar kun 2. spilleår.
   el-bas
 kun 2. spilleår.
 
   35 uger á 25 min.
   + 45 min. sammenspil

   6162 kr. i 3 rater á 2054 kr.

 
 
   Ene25-pakke med
   sammenspil fra januar

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår,
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 25 min.
   + 45 min. sammenspil

   5725 kr. 1 rate á 1745 kr.
   + 2 rater á 1990 kr.

 
   
   Ene25
   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.

   35 uger á 25 min.

   5235 kr. i 3 rater á 1745 kr.

 
 
  Ene35, talent, klippekort

 
   
   Ene35-pakke med sammenspil
   Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever  

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere
   strygere
   


   35 uger á 35 min.
   + 45 min. sammenspil

   8229 kr. i 3 rater á 2743 kr.

 
 
   Ene35
   Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever  

   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
     
   35 uger á 35 min.

   7302 kr. i 3 rater á 2434 kr.

 

   Talentlinjen
   Skal ansøges særskilt
   - tal med din musikskolelærer.

   
   35 uger á 45 min.
   + varierende sammenspil

   9396 kr. i 3 rater á 3132 kr.

 
 
   Klippekort

   Kun for elever som min. 15 år.
   Eleven går til eneundervisning 
   
   5 eller 10 klip af 30 min. pr. klip
   1110 kr. / 2020 kr.
   Der skal ikke betales
   medlemskontingent

 

   Bands
   Sammenspilsgrupper
   Musikproduktion
   Sangskrivning
   Hørerlære
 

   
   Bandstarter for 4.-5. kl. / 6.-7. kl.

   14 uger á 45 min.

   798 kr. i 1 rate

 

 

 
   
Bands og sammenspilsgrupper
   Hvis eleven også går til eneundervisning. 
   Gælder for instrumenter, hvor der ikke er
   et "pakke"-tilbud og for sang.
 
   35 uger á 45 min.
 
   1344 kr. i 3 rater af 448 kr.

   Hvis eleven ikke går til eneundervisning.

   35 uger af 45 min.

   2604 kr. i 3 rater á 868 kr.

 

   
   Musikproduktion
   Holdundervisning.
   Oprettes kun ved mindst 6 tilmeldte elever.
   
   35 uger á 60 min

   3462 kr. i 3 rater á 1154 kr. 

 


   Sangskrivning

   Holdundervisning
   Hver elev på holdet medbringer 15 min.
   Oprettes kun ved mindst 3 tilmeldte elever
   maks. 6 elever

   12 uger á 45 min. - 90 min.

 

 

    
   Sangskrivning
   Eleven går til eneundervisning

   35 uger á 20, 25 eller *35 min.

   Ene20: 4176 kr. i 3 rater á 1392 kr.

   Ene25: 5235 kr. i 3 rater á 1745 kr.

   Ene35*: 7302 kr. i 3 rater á 2434 kr.

   *Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever 

 

 
   Hørelære og musikteori
   Hvis eleven også går til eneundervisning.
   
   35 uger á 45 min.
   
   Gratis

   Hvis Eleven ikke går til eneundervisning
   
   35 uger á 45 min
   
   2604 kr. i 3 rater á 868 kr.