Skip to the content

   Undervisning og priser

 

   Undervisningen foregår
   dels på Kulturskolerne
   dels på Kommunens folkeskoler

   Priser vedr. sæson 2022/2023
   findes nederst på siden

   Sæson 2023/2024 
   
   Medlemskontingent

   200 kr. opkræves pr. sæson,
   når eleven starter til undervisning.
  
   
   Rytmik m.m. for 0-7 år + 0. kl.

 
 
   Babyrytmik

   8 uger á 75 min.
   
   338 kr.
   Der skal ikke betales medlemskontingent
   

 

   
   Rytmik for børn og forældre

   Hop, spil og ballade

   Syng, leg og lyt

   31/34 uger á 45 min.

   2445 kr. i 3 rater á 815 kr.

 

   

   Musik, leg og bevægelse for 0. kl.

   14 uger á 45 min.

   1008 kr. i 1 rate.

 

 
 
  Holdundervisning 1.-3. kl.
 
 
 
   Musikkarrusel 1.-2. kl.

   34 uger á 50 min.

   3402 kr. i 3 rater á 1134 kr.

   Inkl. lån af instrument.

 
 
   SpireRock 1.-3. kl.
   
   34 uger á 45 min.

   2445 kr. i 3 rater á 815 kr.

   Hvis eleven også går til eneundervisning:
   1344 kr. i 3 rater á 448 kr.

 

 

   Fløjtestarter 1.-3. kl.

   Ukulele, sang og percussion 1.-3. kl.

   14 uger á 45 min.

   1008 kr. i 1 rate.

 

 
 
  Kor 1.-9. kl.

 

 
   Sanglopperne 1.-2. kl.

   Bumblebeezz 3.-5. kl.

   Hummingsbirds 6.-9. kl.

   34/35/35 uger af 60 min
   + 2 x Kordag

   2115 kr. i 3 rater á 705 kr.
   
   Hvis eleven også går til eneundervisning:
   1422 kr. i 3 rater á 474 kr.

 

   Undervisning i
   instrumenter og sang
   og i instrumenter
   inkl. sammenspil


   Instrumentleje
   1200 kr. i 3 rater á 400 kr.
   Ikke alle typer af instrumenter udlejes

 
  Enehold

 
  
   EneHold-pakke med sammenspil
   Eneundervisning på hold,
   hver elev medbringer 15 min.
   Mindst 2 elever til max. 4 elever. 
   + deltager i sammenspil.
 
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår.
   blokfløjter fra 1. spilleår.
   guitar 2.-5. kl. kun 1. spilleår.
 

   35 uger á 30 min.-60 min.
   + 45 min. sammenspil

   4068 kr. i 3 rater á 1356 kr.

 
 
   EneHold-pakke med
   blæsersammenspil fra januar

   Eneundervisning på hold, 
   hver elev medbringer 15 min.
   Mindst 2 elever til max. 4 elever. 
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår, 
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 30 min.-60 min.
   + 45 min. sammenspil fra januar

   3631 kr. i 1 rater á 1047 kr.
   + 2 rater á 1292 kr.

 

 
   EneHold

   Eneundervisning på hold,
   hvor hver elev medbringer
   15 min til holdet. 
   Mindst 2 elever til max. 4 elever.

   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
 
   35 uger á 30 min.- 60 min.

   3141 kr. i 3 rater á 1047 kr.

 
 
  Ene20

 

   
   Ene20-pakke med sammenspil

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår
   blokfløjter fra 1. spilleår
   blæsere fra 2. spilleår
   guitar i 2.-5. kl. kun 1. spilleår
   trommer kun 2. spilleår.
   el-guitar kun 2. spilleår.
   el-bas
 kun 2. spilleår.
 
   35 uger á 20 min.
   + 45 min. sammenspil

   5103 kr. i 3 rater á 1701 kr.

 
 
   Ene20-pakke med
   sammenspil fra januar

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager i sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår,
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 20 min.
   + 45 min. sammenspil

   4668 kr. 1 rate á 1392 kr.
   + 2 rater á 1638 kr.

 


   Ene20
   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
 
   35 uger á 20 min.

   4176 kr. i 3 rater á 1392 kr.

 
 
  Ene25

 
   
   Ene25-pakke med sammenspil

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   strygere fra 1. spilleår
   blokfløjter fra 1. spilleår
   blæsere fra 2. spilleår
   guitar i 2.-5. kl. kun 1. spilleår
   trommer kun 2. spilleår.
   el-guitar kun 2. spilleår.
   el-bas
 kun 2. spilleår.
 
   35 uger á 25 min.
   + 45 min. sammenspil

   6162 kr. i 3 rater á 2054 kr.

 
 
   Ene25-pakke med
   sammenspil fra januar

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere kun 1. spilleår,
   som går til Blæsersammenspil.
 
   35 uger á 25 min.
   + 45 min. sammenspil

   5725 kr. 1 rate á 1745 kr.
   + 2 rater á 1990 kr.

 
   
   Ene25
   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.

   35 uger á 25 min.

   5235 kr. i 3 rater á 1745 kr.

 
 
  Ene35, talent, klippekort

 
   
   Ene35-pakke med sammenspil
   Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever  

   Eleven går til eneundervisning
   + deltager sammenspil.
   
   Gælder for;
   blæsere
   strygere
   


   35 uger á 35 min.
   + 45 min. sammenspil

   8229 kr. i 3 rater á 2743 kr.

 
 
   Ene35
   Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever  

   Eleven går til eneundervisning
   
   Kan deltage i band
   eller sammenspil,
   se pris længere ned.
     
   35 uger á 35 min.

   7302 kr. i 3 rater á 2434 kr.

 

   Talentlinjen
   Skal ansøges særskilt
   - tal med din musikskolelærer.

   
   35 uger á 45 min.
   + varierende sammenspil

   9396 kr. i 3 rater á 3132 kr.

 
 
   Klippekort

   Kun for elever som min. 15 år.
   Eleven går til eneundervisning 
   
   5 eller 10 klip af 30 min. pr. klip
   1110 kr. / 2020 kr.
   Der skal ikke betales
   medlemskontingent

 

   Bands
   Sammenspilsgrupper
   Musikproduktion
   Sangskrivning
   Hørerlære
 

   
   Bandstarter for 4.-5. kl. / 6.-7. kl.

   14 uger á 45 min.

   798 kr. i 1 rate

 

 

 
   
Bands og sammenspilsgrupper
   Hvis eleven også går til eneundervisning. 
   Gælder for instrumenter, hvor der ikke er
   et "pakke"-tilbud og for sang.
 
   35 uger á 45 min.
 
   1344 kr. i 3 rater af 448 kr.

   Hvis eleven ikke går til eneundervisning.

   35 uger af 45 min.

   2604 kr. i 3 rater á 868 kr.

 

   
   Musikproduktion
   Holdundervisning.
   Oprettes kun ved mindst 6 tilmeldte elever.
   
   35 uger á 60 min

   3462 kr. i 3 rater á 1154 kr. 

 


   Sangskrivning

   Holdundervisning
   Hver elev på holdet medbringer 15 min.
   Oprettes kun ved mindst 3 tilmeldte elever
   maks. 6 elever

   12 uger á 45 min. - 90 min.

 

 

    
   Sangskrivning
   Eleven går til eneundervisning

   35 uger á 20, 25 eller *35 min.

   Ene20: 4176 kr. i 3 rater á 1392 kr.

   Ene25: 5235 kr. i 3 rater á 1745 kr.

   Ene35*: 7302 kr. i 3 rater á 2434 kr.

   *Skal ansøges særskilt. 
   Tildeles ikke nye elever 

 

 
   Hørelære og musikteori
   Hvis eleven også går til eneundervisning.
   
   35 uger á 45 min.
   
   Gratis

   Hvis Eleven ikke går til eneundervisning
   
   35 uger á 45 min
   
   2604 kr. i 3 rater á 868 kr.

 
 Sæson 2022/2023
Antal uger pr. sæson Antal minutter pr. uge Pris kr. for hele forløbet Pr. rate kr. x antal rater
Medlemskontingent
Opkræves årligt, når eleven starter til undervisning
    200 kr. Med første rate
         
Babyrytmik
Inkl. medlemskontingent i 8 uger.
 8 uger 75 min. 328 kr. 328 kr. x 1
Rytmik for børn og forældre, Hop, spil og ballade og Syng, leg og lyt  31 / 34 uger 45 min. 2.373 kr. 791 kr. x 3
Rytmik for 0. kl  28 uger 45 min. 1.953 kr. 651 kr. x 3
         
SpireRock 1.-2. kl. og Rockrødderne 3.-5. kl.  34 uger 45 min. 2.373 kr. 791 kr. x 3
SpireRock 1.-2. kl. og Rockrødderne 3.-5. kl.
Hvis eleven også går til eneundervisning.
 34 uger 45 min. 1.152 kr. 384 kr. x 3
Musikkarrusel
Inkl. lån af instrument.
 34 uger 50 min. 3.324 kr. 1.108 kr. x 3
Sanglopperne, Bumblebeezz og Hummingsbirds
Inkl. Kordag.
34 / 35 / 35 uger 60 min. 2.052 kr. 684 kr. x 3
Sanglopperne, Bumblebeezz og Hummingbirds
Inkl. Kordag. 
Hvis eleven også går til eneundervisning.
34 / 35 / 35 uger 60 min. 1.419 kr. 473 kr. x 3
         
EneHold-pakke med sammenspil
Eleven går til eneundervisning på hold, hvor hver elev medbringer 15 min. til holdet og deltager også i sammenspil. Gælder for strygere og blokfløjter fra 1. spilleår, guitarelever i 2. - 5. kl. kun 1. spilleår.
 35 uger Mindst 2 elever på i alt 30 min. til max. 4 elever i alt 60 min. + 45 min. sammenspil 3.948 kr. 1.316 kr. x 3
EneHold-pakke med sammenspil fra januar
Eleven går til eneundervisning på hold, hvor hver elev medbringer 15 min. til holdet og deltager også i sammenspil. Gælder for blæserelever kun 1. spilleår, som går til Blæsersammenspil torsdag.

35 uger

sammenspil starter

januar 2023

Mindst 2 elever på i alt 30 min. til max. 4 elever i alt 60 min. + 45 min. sammenspil 3.524 kr. 1.016 kr. + 1.254 x 2
EneHold
Eleven går til eneundervisning på hold, hvor hver elev medbringer 15 min til holdet. Gælder for øvrige instrumenter og sang. 
 35 uger Mindst 2 elever på i alt 30 min. til max. 4 elever i alt 60 min. + 45 min. sammenspil 3.048 kr. 1.016 kr. x 3
Sammenspilsgrupper og bands
Gælder for øvrige instrumenter og sang.
Hvis eleven også går til eneundervisning. 
35 uger Varierende 1.305 kr. 435 kr. x 3
         
Ene20-pakke med sammenspil
Eleven går til eneundervisning i 20 min. pr. uge og deltager også i sammenspil. Gælder for strygere og blokfløjter fra 1. spilleår, blæsere fra 2. spilleår, guitarelever i 2. - 5. kl. kun 1. spilleår samt tromme-, el-guitar- og el-baselever kun 2. spilleår.
 35 uger 20 min. + 45 min. sammenspil 4.953 kr. 1.651 kr. x 3
Ene20-pakke med sammenspil fra januar
Eleven går til eneundervisning 20 min. pr. uge og deltager også i sammenspil. Gælder for blæserelever kun 1. spilleår, som går til Blæsersammenspil torsdag.

35 uger

Sammenspil starter

januar 2023

20 min. + 45 min. sammenspil 4.532 kr. 1.351 kr. + 1.590,50 kr. x 2
Ene20
Eleven går til eneundervisning 20 min. pr. uge.
Gælder for øvrige instrumenter, sang, sangskrivning og musikkomposition.
 35 uger 20 min. 4.053 kr. 1.351 kr. x 3
Sammenspilsgrupper og bands
Gælder for øvrige instrumenter og sang.
Hvis eleven også går til eneundervisning.
35 uger 45 min. 1.305 kr. 435 kr. x 3
         
Ene25-pakke med sammenspil
Eleven går til eneundervisning i 25 min. pr. uge og deltager også i sammenspil. Gælder for strygere og blokfløjter fra 1. spilleår, blæsere fra 2. spilleår, guitarelever i 2. - 5. kl. kun 1. spilleår samt tromme-, el-guitar og el-baselever kun 2. spilleår
35 uger 25 min. + 45 min. sammenspil 5.982 kr. 1.994 kr. x 3
Ene25-pakke med sammenspil fra januar
Eleven går til eneundervisning 25 min. pr. uge og deltager også i sammenspil. Gælder for blæserelever kun 1. spilleår, som går til Blæsersammenspil torsdag.

35 uger

Sammenspil starter

januar 2023

25 min. + 45 min. sammenspil 5.557 kr. 1.694 kr. + 1.931,50 kr. x 2
Ene25
Eleven går til eneundervisning 25 min. pr. uge.
Gælder for øvrige instrumenter, sang, sangskrivning og musikkomposition.
 35 uger 25 min. 5.082 kr. 1.694 kr. x 3
Sammenspilsgrupper og bands
Gælder for øvrige instrumenter og sang. 
Hvis eleven også går til eneundervisning.
35 uger 45 min. 1.305 kr. 435 kr. x 3
         
Ene35-pakke med sammenspil
Eleven går til eneundervisning 35 min. pr. uge og deltager også i sammenspil.
Gælder for blæser-og og strygerelever. 
*Skal ansøges særskilt. Tildeles ikke nye elever  
35 uger 35 min. + 45 min. sammenspil 7.989 kr. 2.663 kr. x 3
Ene35
Eleven går til eneundervisning 35 min. pr. uge.
Gælder for øvrige instrumenter, sang, sangskrivning og musikkomposition. 
*Skal ansøges særskilt. Tildeles ikke nye elever.
 35 uger 35 min. 7.089 kr. 2.363 kr. x 3
Sammenspilsgrupper og bands
Gælder for øvrige instrumenter og sang. 
Hvis eleven også går til eneundervisning.
35 uger 45 min. 1.305 kr. 435 kr. x 3
         
Sangskrivning
Holdundervisning hvor hver elev på holdet medbringer 15 min. Oprettes kun ved mindst 3 tilmeldte elever.
12 uger Mindst 3 elever på
i alt 45 min. til
max. 6 elever i alt 90 min.
1.720 kr. 1.670 kr. x 1
Musikproduktion
Holdundervisning. Oprettes kun ved mindst 6 tilmeldte elever.
35 uger 60 min. 3.360 kr. 1.120 kr. x 1
         
Sammenspilsgrupper og bands 35 uger 45 min. 2.526 kr. 842 kr. x 3
Sammenspilsgrupper og bands
Hvis eleven også går til eneundervisning.
35 uger 45 min. 1.305 kr. 435 kr. x 3
         
Hørelære og musikteori 35 uger 45 min. 2.526 kr. 842 kr. x 3
Hørelære og musikteori 
Hvis eleven også går til eneundervisning.
35 uger 45 min. 0 kr.  
         
Talentlinjen
Skal ansøges særskilt - tal med din musikskolelærer.
 35 uger 45 min. + varierende sammenspil 9.120 kr. 3.040 kr. x 3
         
Klippekort
Der skal ikke betales medlemskontingent.
5 eller 10 klip 30 min. pr. klip 1.080 kr. / 1.960 kr. 1.080 kr. / 1.960 kr. x 1
         
Instrumentleje  pr. sæson   1.200 kr. 400 kr. x 3