Tilmelding

Der kommer inden længe datoer på tilmeldingen til sæson 2018/2019.

Frist for tilmelding til sæson 2017/2018 var den 21. maj 2017.
Elever, der tilmeldes efter 21. maj og i løbet af sæsonen, vil blive optaget på vores venteliste, hvis vi ikke har ledige pladser.

Sæsonen starter den 25. august og slutter den 12. juni. Rytmik- og forskolehold har en kortere sæson. 

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen. I løbet af marts/april udsendes gentilmeldingsbreve til aktive elever og elever på ventelisten.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om evt. ledige pladser.

Eleverne på ventelisten bliver tilbudt undervisning i den rækkefølge de er tilmeldt, når der opstår ledige pladser i løbet af sæsonen. Her er det vigtigt at melde tilbage både hvis man ønsker den tilbudte plads, og hvis man ikke ønske den tilbudte plads, således at eleven kan forblive på venteliste. Elever, der ikke melder tilbage på tilbud om ledige pladser, vil blive slettet af ventelisten.

Eleverne optages efter følgende prioritering:

  1. Elever i undervisning, der gerne vil fortsætte på deres hold (gentilmelding)
  2. Elever i undervisning, der ønsker at skifte fra et hold til et andet
  3. Elever fra ventelisten
  4. Nye elever

Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget tilmeldingerne.

 


Husk at læse vores regler under
"Det med småt"
inden at du tilmelder dig.

Du skal ved tilmeldingen oplyse os cpr.nr., adresse, email og telefonnr.
​Oplysningerne opbevares af firmaet Speedware i henhold til gældende regler om beskyttelse af persondata

Start
tilmeldingen