Velkommen til Forfatterskolen

- et tilbud for børn og unge bosiddende i Gentofte Kommune

Forfatterskolen tilbyder undervisning til børn og unge fra 5. – 9. klasse bosiddende i Gentofte Kommune. Vi tilbyder højt kvalificeret undervisning, hvor eleverne opnår udtryks- og skriveglæde. Desuden lærer forfatterskole-eleverne at stole på deres fantasi, og får øget deres indlevelse og indsigt i litteraturens mange genrer og de gode historier.