Musikskolens lærere

Jens Jønsson

Underviser i:
  • El-guitar
  • Guitar
  • Guitarsammenspil for 2.-5. klasse
  • Musikkarrusel

Jens Jønsson er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med diplomeksamen og musikpædagogisk eksamen med hovedfag i guitar. Jens har også en linjefagseksamen i musik fra Jonstrup Statsseminarium. Udover at undervise i Gentofte Musikskole er Jens udøvende musiker. Han spiller bl.a. med en violinist, og indgår som musiker i forskellige fest og receptionsorkestre samt i korsammenhæng. Jens har været ansat i Musikskolen siden 1991.

Kulturskolerne - Jens Jønsson